Biskupství brněnské

Detail farnosti

Štěpánov nad Svratkou

Římskokatolická farnost Štěpánov nad Svratkou
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 63 Štěpánov nad Svratkou 2

Tel.: 731 647 663

e-mail: stepanov@dieceze.cz

IČO: 65763785

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Antonína Paduánského (Koroužné)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Kozlov u Lesoňovic)
kaple sv. Benedikta a Scholastiky (Lískovec u Nedvědice)
kaple Nejsvětější Trojice (Švařec)
kaple sv. Františka z Assisi (Ujčov)
kaple Panny Marie Růžencové (Vrtěžíř)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kobylnice
Koroužné
Kozlov
Lískovec
Štěpánov nad Svratkou
Švařec
Ujčov
Vrtěžíř
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Štěpánov nad Svratkou  
22. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské