Biskupství brněnské

Detail farnosti

Řeznovice

Římskokatolická farnost Řeznovice
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Řeznovice 41, 664 91 Ivančice

Tel.: 546 451 591

e-mail: reznovice@dieceze.cz

IČO: 49460153

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Petra a Pavla (Biskoupky na Moravě)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Budkovice)
kaple sv. Floriána (Hrubšice)
kaple Panny Marie (Hrubšice)
kaple Narození Panny Marie (Polánka u Moravského Krumlova)
kaple (Řeznovice)
kaple (Řeznovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Biskoupky
Budkovice
Hrubšice
Polánka
Řeznovice
Významné dny farnosti:
9. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. prosince  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské