Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Řečkovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno-Řečkovice
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Prumperk 3, 621 00 Brno, Řečkovice

Tel.: 549 272 010

e-mail: brno-reckovice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.katolik.cz/reckovice

IČO: 64327353

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Ivanovice
Brno-Jehnice
Brno-Medlánky
Brno-Ořešín
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Významné dny farnosti:
18. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské