Biskupství brněnské

Detail farnosti

Stará Říše

Římskokatolická farnost Stará Říše
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 67 Stará Říše 37

Tel.: 567 318 110

e-mail: stararise@dieceze.cz

IČO: 63438801

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Markvartice) (GPS)
kaple Svaté Rodiny (Hladov)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Nepomuky na Moravě)
kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Olšany u Telče)
kaple Narození Panny Marie (Sedlatice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hladov
Markvartice
Nepomuky
Olšany
Sedlatice
Stará Říše
Významné dny farnosti:
15. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské