Biskupství brněnské

Detail farnosti

Černovice u Boskovic

Římskokatolická farnost Černovice u Boskovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 75 Černovice 7

Tel.: 732 701 350

e-mail: cernovice@dieceze.cz

IČO: 65339070

Kostely a kaple
kostel farní Narození Jana Křtitele (GPS)
kaple (Hodonín u Kunštátu)
kaple Nejsvětější Trojice (Tasovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Černovice
Hodonín
Tasovice
Významné dny farnosti:
1. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské