Biskupství brněnské

Detail farnosti

Černá Hora

Římskokatolická farnost Černá Hora
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 21 Černá Hora 99

Tel.: 516 437 246

e-mail: cernahora@dieceze.cz

IČO: 65336321

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Svaté Rodiny (Černá Hora)
kaple Zjevení vzkříšeného Krista Maří Magdaléně (Černá Hora)
kaple sv. Vavřince (Žernovník u Černé Hory)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Černá Hora
Žernovník
Významné dny farnosti:
13. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské