Biskupství brněnské

Detail farnosti

Černá Hora

Římskokatolická farnost Černá Hora
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
679 21 Černá Hora 99

Tel.: 605 728 515

e-mail: cernahora@dieceze.cz

IČO: 65336321

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Zjevení vzkříšeného Krista Maří Magdaléně (Černá Hora)
kaple Svaté Rodiny (Černá Hora)
kaple sv. Vavřince (Žernovník u Černé Hory)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Černá Hora
Žernovník
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Černá Hora  
6. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské