Biskupství brněnské

Detail farnosti

Čebín

Římskokatolická farnost Čebín
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
664 23 Čebín 40

Tel.: 731 428 374

e-mail: cebin@dieceze.cz

IČO: 65265394

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Sentice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čebín
Sentice
Významné dny farnosti:
24. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské