Biskupství brněnské

Detail farnosti

Čejkovice

Římskokatolická farnost Čejkovice
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
Templářská 157, 696 15 Čejkovice

Tel.: 518 362 719

e-mail: cejkovice@dieceze.cz

IČO: 61743674

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)
kostel filiální sv. Martina (Starý Poddvorov) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čejkovice
Nový Poddvorov
Starý Poddvorov
Významné dny farnosti:
23. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské