Biskupství brněnské

Detail farnosti

Čáslavice

Římskokatolická farnost Čáslavice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 24 Čáslavice 1

Tel.: 564 034 454

e-mail: caslavice@dieceze.cz

IČO: 64269159

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Čáslavice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čáslavice
Římov
Významné dny farnosti:
25. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. února  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské