Biskupství brněnské

Detail farnosti

Zbýšov u Brna

Římskokatolická farnost Zbýšov u Brna
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Masarykova 119, 664 11 Zbýšov

Tel.: 539 003 503

e-mail: zbysov@dieceze.cz

IČO: 49460188

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Zbýšov
Významné dny farnosti:
13. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské