Biskupství brněnské

Detail farnosti

Znojmo-sv.Kříž

Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 224 694

e-mail: znojmo-kriz@dieceze.cz

IČO: 49440594

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kříže (GPS)
kostel filiální sv. Michala (Znojmo-město) (GPS)
kaple sv. Michala (Znojmo-město)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Mansberk
Nové Sady
Znojmo
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Znojmo-sv.Kříž  
9. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské