Biskupství brněnské

Detail farnosti

Znojmo-sv.Mikuláš

Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Mikulášské nám. 13, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 224 694

e-mail: znojmo-mikulas@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostznojmo.cz

IČO: 49440446

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kostel filiální sv. Alžběty (Znojmo-město) (GPS)
kostel filiální sv. Jana Křtitele (Znojmo-město) (GPS)
kaple sv. Jana Křtitele (Znojmo-město)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Znojmo
Znojmo-Dolní Předměstí
Znojmo-Na Dyji
Významné dny farnosti:
22. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské