Biskupství brněnské

Detail farnosti

Slup

Římskokatolická farnost Slup
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 28 Slup 43

Tel.: 731 402 650

e-mail: slup@dieceze.cz

IČO: 49440535

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kostel filiální andělů strážných (Micmanice) (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Oleksovičky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Micmanice (část?)
Oleksovičky
Slup
Významné dny farnosti:
17. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské