Biskupství brněnské

Detail farnosti

Slup

Římskokatolická farnost Slup
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 28 Slup 43

Tel.: 731 402 650

e-mail: slup@dieceze.cz

IČO: 49440535

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kostel filiální andělů strážných (Micmanice) (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Oleksovičky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Micmanice (část?)
Oleksovičky
Slup
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Slup  všední den mezi 13. 6. a 19. 6.

© 2000-2024, Biskupství brněnské