Biskupství brněnské

Detail farnosti

Zvole nad Pernštejnem

Římskokatolická farnost Zvole nad Pernštejnem
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 56 Zvole 5

Tel.: 777 281 476

e-mail: zvole@dieceze.cz

IČO: 65764064

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Blažkov)
kaple Panny Marie (Branišov nad Pernštejnem)
kaple Panny Marie Růžencové (Dolní Rozsíčka)
kaple Panny Marie (Horní Rožínka)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blažkov
Branišov
Dolní Rozsíčka
Dolní Rožínka
Horní Rozsíčka
Horní Rožínka
Olešínky
Zvole
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Zvole nad Pernštejnem  
19. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské