Biskupství brněnské

Detail farnosti

Zvole nad Pernštejnem

Římskokatolická farnost Zvole nad Pernštejnem
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 56 Zvole 5

Tel.: 777 281 476

e-mail: zvole@dieceze.cz

IČO: 65764064

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Blažkov)
kaple Panny Marie (Branišov nad Pernštejnem)
kaple Panny Marie Růžencové (Dolní Rozsíčka)
kaple Panny Marie (Horní Rožínka)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blažkov
Branišov
Dolní Rozsíčka
Dolní Rožínka
Horní Rozsíčka
Horní Rožínka
Olešínky
Zvole
Významné dny farnosti:
12. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. prosince  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské