Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vedrovice

Římskokatolická farnost Vedrovice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 76 Olbramovice 79

Tel.: 603 483 818

e-mail: vedrovice@dieceze.cz

IČO: 49440748

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Vedrovice
Významné dny farnosti:
21. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. srpna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské