Biskupství brněnské

Detail farnosti

Věteřov

Římskokatolická farnost Věteřov
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
697 01 Věteřov 175

Tel.: 606 466 215

e-mail: veterov@dieceze.cz

IČO: 67024718

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje + zemských patronů (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Věteřov
Významné dny farnosti:
9. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
29. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské