Biskupství brněnské

Detail farnosti

Věteřov

Římskokatolická farnost Věteřov
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
697 01 Věteřov 175

Tel.: 606 466 215

e-mail: veterov@dieceze.cz

IČO: 67024718

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje + zemských patronů (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Věteřov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Věteřov  
29. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské