Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nové Veselí

Římskokatolická farnost Nové Veselí
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí

Tel.: 566 667 136

e-mail: noveveseli@dieceze.cz

WWW: http://farnostnoveveseli.wordpress.com

IČO: 48898830

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Březí nad Oslavou)
kaple Panny Marie Bolestné (Březí nad Oslavou)
kaple Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Budeč u Žďáru nad Sázavou)
kaple Navštívení Panny Marie (Kotlasy)
kaple Navštívení Panny Marie (Matějov)
kaple sv. Rocha (Nové Veselí)
kaple Panny Marie Královny (Újezd u Žďáru nad Sázavou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březí nad Oslavou
Budeč
Kotlasy
Matějov
Nové Veselí
Újezd
Významné dny farnosti:
11. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské