Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vladislav

Římskokatolická farnost Vladislav
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 01 Vladislav 49

Tel.: 774 236 984

e-mail: vladislav@dieceze.cz

IČO: 64268292

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kaple (Smrk na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hostákov
Smrk
Valdíkov
Vladislav
Významné dny farnosti:
5. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. května  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské