Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vladislav

Římskokatolická farnost Vladislav
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 01 Vladislav 49

Tel.: 731 402 624

e-mail: vladislav@dieceze.cz

IČO: 64268292

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kaple (Smrk na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hostákov
Smrk
Valdíkov
Vladislav
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Vladislav  sobota mezi 4. 5. a 10. 5.

© 2000-2024, Biskupství brněnské