Biskupství brněnské

Detail farnosti

Valeč u Hrotovic

Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 53 Valeč 3

Tel.: 734 286 494

e-mail: valec@dieceze.cz

IČO: 64269302

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple sv. Floriána (Dolní Vilémovice)
kaple Narození Panny Marie (Chroustov u Třebenic)
kaple Panny Marie Bolestné (Plešice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Třebenice na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Vilémovice
Chroustov
Plešice
Třebenice
Valeč
Významné dny farnosti:
26. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské