Biskupství brněnské

Detail farnosti

Únanov

Římskokatolická farnost Únanov
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Mariánské nám. 2, 671 52 Hluboké Mašůvky

Tel.: 533 534 944

e-mail: unanov@dieceze.cz

IČO: 49440586

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kostel filiální sv. Františka Xaverského + Nanebevzetí Panny Marie (Plaveč) (GPS)
kaple sv. Prokopa (Únanov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Plaveč
Únanov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Únanov  
28. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské