Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vémyslice

Římskokatolická farnost Vémyslice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 42 Vémyslice 30

Tel.: 603 103 053

e-mail: vemyslice@dieceze.cz

IČO: 49440632

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Cyrila a Metoděje (Rybníky na Moravě) (GPS)
kaple sv. Markéty (Rybníky na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Rybníky
Vémyslice
Významné dny farnosti:
3. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. srpna  Adorační den  Rybníky 
12. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské