Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vrbice u Břeclavi

Římskokatolická farnost Vrbice u Břeclavi
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 09 Vrbice 298

Tel.: 519 431 248

e-mail: vrbice@dieceze.cz

IČO: 64520561

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiljí (GPS)
kaple sv. Anny (Vrbice u Velkých Pavlovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Vrbice
Významné dny farnosti:
28. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské