Biskupství brněnské

Detail farnosti

Valtrovice

Římskokatolická farnost Valtrovice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 28 Valtrovice 44

Tel.: 731 402 650

e-mail: valtrovice@dieceze.cz

IČO: 49440560

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Křídlůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Valtrovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Valtrovice  
12. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské