Biskupství brněnské

Detail farnosti

Valtrovice

Římskokatolická farnost Valtrovice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 28 Valtrovice 44

Tel.: 731 402 650

e-mail: valtrovice@dieceze.cz

IČO: 49440560

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Křídlůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Valtrovice
Významné dny farnosti:
22. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské