Biskupství brněnské

Detail farnosti

Královopolské Vážany

Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov

Tel.: 604 487 737

e-mail: kralovopolskevazany@dieceze.cz

IČO: 61729876

Kostely a kaple
kostel farní sv. Filipa a Jakuba (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Habrovany) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Olšany)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Vítovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Habrovany
Královopolské Vážany
Olšany
Vítovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Královopolské Vážany  
29. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské