Biskupství brněnské

Detail farnosti

Královopolské Vážany

Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov

Tel.: 517 371 379

e-mail: kralovopolskevazany@dieceze.cz

IČO: 61729876

Kostely a kaple
kostel farní sv. Filipa a Jakuba (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Habrovany) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Olšany)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Vítovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Habrovany
Královopolské Vážany
Olšany
Vítovice
Významné dny farnosti:
29. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské