Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vísky u Letovic

Římskokatolická farnost Vísky u Letovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 33 Vísky 24

Tel.: 733 741 416

e-mail: visky@dieceze.cz

IČO: 65339550

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)
kaple sv. Václava (Bačov)
kaple (Drvalovice)
kaple (Pamětice na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bačov
Drválovice
Pamětice
Vanovice (= 40% Drválovic)
Vísky
Významné dny farnosti:
12. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. prosince  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské