Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dolní Věstonice

Římskokatolická farnost Dolní Věstonice
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
691 29 Dolní Věstonice 18

Tel.: 539 029 959

e-mail: dolnivestonice@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 66598842

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Věstonice
Významné dny farnosti:
29. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
22. března  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské