Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vážany nad Litavou

Římskokatolická farnost Vážany nad Litavou
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
684 01 Vážany nad Litavou 166

Tel.: 776 043 638

e-mail: vazany@dieceze.cz

IČO: 61729931

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Vážany nad Litavou
Významné dny farnosti:
24. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
3. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské