Biskupství brněnské

Detail farnosti

Luka nad Jihlavou

Římskokatolická farnost Luka nad Jihlavou
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Nová 17, 588 22 Luka nad Jihlavou

Tel.: 567 219 380

e-mail: luka@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostluka.cz

IČO: 65803779

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kostel filiální sv. Petra a Pavla (Petrovice u Jihlavy) (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Puklice) (GPS)
kaple sv. Víta (Horní Bítovčice)
kaple Panny Marie Pomocnice (Luka nad Jihlavou)
kaple sv. Anny (Velký Beranov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bítovčice
Bradlo
Jeclov
Luka nad Jihlavou
Otín
Petrovice
Předboř
Puklice
Svatoslav
Velký Beranov
Významné dny farnosti:
30. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské