Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vlasatice

Římskokatolická farnost Vlasatice
v děkanství mikulovském, okres Brno-venkov

Adresa:
691 30 Vlasatice 2

Tel.: 736 523 616

e-mail: vlasatice@dieceze.cz

IČO: 67027512

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Nová Ves u Pohořelic)
kaple sv. Antonína (Vlasatice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nová Ves
Vlasatice
Významné dny farnosti:
1. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. listopadu  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské