Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Věstonice

Římskokatolická farnost Horní Věstonice
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: hornivestonice@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 66598869

Kostely a kaple
kostel farní sv. Rozálie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Věstonice
Významné dny farnosti:
26. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské