Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Věstonice

Římskokatolická farnost Horní Věstonice
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 737 382 622

e-mail: hornivestonice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostimikulovska.cz

IČO: 66598869

Kostely a kaple
kostel farní sv. Rozálie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Věstonice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Věstonice  
29. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské