Biskupství brněnské

Detail farnosti

Valtice

Římskokatolická farnost Valtice
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 5, 691 42 Valtice

Tel.: 605 585 490

e-mail: valtice@dieceze.cz

IČO: 60680628

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Hlohovec) (GPS)
kostel filiální sv. Stanislav (Úvaly u Valtic) (GPS)
kostel filiální sv. Augustina (Valtice) (GPS)
kaple (Valtice)
kaple (Valtice)
kaple (Valtice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hlohovec
Úvaly
Valtice
Významné dny farnosti:
29. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v listopadu  Adorační den  NE Krista Krále 

© 2000-2019, Biskupství brněnské