Biskupství brněnské

Detail farnosti

Sedlec u Mikulova

Římskokatolická farnost Sedlec u Mikulova
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: sedlec@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 67010431

Kostely a kaple
kostel farní sv. Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Sedlec
Významné dny farnosti:
7. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské