Biskupství brněnské

Detail farnosti

Uhřínov

Římskokatolická farnost Uhřínov
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 41 Uhřínov 80

Tel.: 731 402 684

e-mail: uhrinov@dieceze.cz

IČO: 48899658

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple Povýšení sv. Kříže (Frankův Zhořec)
kaple Panny Marie (Horní Heřmanice)
kaple Panny Marie (Horní Heřmanice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Pohořílky u Otína)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Frankův Zhořec
Horní Heřmanice
Horní Radslavice
Otín
Pohořílky
Šeborov
Uhřínov
Významné dny farnosti:
23. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
18. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské