Biskupství brněnské

Detail farnosti

Vrbovec

Římskokatolická farnost Vrbovec
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 24 Vrbovec 148

Tel.: 515 230 117

e-mail: vrbovec@dieceze.cz

IČO: 49440993

Kostely a kaple
kostel farní sv. stětí Jana Křtitele (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Vrbovec
Významné dny farnosti:
27. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské