Biskupství brněnské

Detail farnosti

Urbanov

Římskokatolická farnost Urbanov
v děkanství telčském, okres Jihlava

Adresa:
588 62 Urbanov 4

Tel.: 566 466 051

e-mail: urbanov@dieceze.cz

IČO: 63438798

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Barbory (Urbanov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dyjice (část?)
Nevcehle
Ořechov
Panenská Rozsička
Sedlejov
Stranná
Urbanov
Žatec
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Urbanov  
1. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské