Biskupství brněnské

Detail farnosti

Tvrdonice

Římskokatolická farnost Tvrdonice
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Nová 2, 691 53 Tvrdonice

Tel.: 732 786 245

e-mail: tvrdonice@dieceze.cz

IČO: 64520081

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple sv. Terezie (Kostice)
kaple sv. Kříže (Kostice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kostice
Tvrdonice
Významné dny farnosti:
20. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské