Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hluboké Mašůvky

Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Mariánské nám. 2, 671 52 Hluboké Mašůvky

Tel.: 533 534 944

e-mail: hlubokemasuvky@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostmasuvky.cz

IČO: 49440829

Kostely a kaple
kostel farní Navštívení Panny Marie (GPS)
kaple sv. Anny (Hluboké Mašůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hluboké Mašůvky
Významné dny farnosti:
2. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské