Biskupství brněnské

Detail farnosti

Těšetice u Znojma

Římskokatolická farnost Těšetice u Znojma
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 61 Prosiměřice 93

Tel.: 731 402 652

e-mail: tesetice@dieceze.cz

IČO: 67024025

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Těšetice
Významné dny farnosti:
15. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské