Biskupství brněnské

Detail farnosti

Třebětice u Dačic

Římskokatolická farnost Třebětice u Dačic
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
Třebětice 12, 380 01 Dačice

Tel.: 384 420 297

e-mail: trebetice@dieceze.cz

IČO: 69099847

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Manešovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Manešovice
Třebětice
Významné dny farnosti:
26. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
30. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské