Biskupství brněnské

Detail farnosti

Třebětice u Dačic

Římskokatolická farnost Třebětice u Dačic
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
380 01 Třebětice 12

Tel.: 732 173 181

e-mail: trebetice@dieceze.cz

IČO: 69099847

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Manešovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Manešovice
Třebětice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Třebětice u Dačic  
30. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské