Biskupství brněnské

Detail farnosti

Ořechov-sv.Jiří

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří, Ořechov
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
Tikovická 24, 664 44 Ořechov u Brna

Tel.: 732 369 069

e-mail: orechov-jiri@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostorechov.cz

IČO: 65266285

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kostel filiální sv. Šimona a Judy (Radostice u Brna) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Prštice)
kaple sv. Anny (Silůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Prštice
Radostice
Silůvky
Tikovice
Významné dny farnosti:
10. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské