Biskupství brněnské

Detail farnosti

Trnava u Třebíče

Římskokatolická farnost Trnava u Třebíče
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
674 01 Trnava 47

Tel.: 736 523 664

e-mail: trnava@dieceze.cz

IČO: 64268756

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Petra a Pavla (Pocoucov)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Ptáčov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Pocoucov
Ptáčov
Trnava
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Trnava u Třebíče  
10. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské