Biskupství brněnské

Detail farnosti

Strachotín

Římskokatolická farnost Strachotín
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Šakvická 106, 693 01 Strachotín

Tel.: 777 250 470

e-mail: strachotin@dieceze.cz

IČO: 65806239

Kostely a kaple
kostel farní sv. Oldřicha (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Strachotín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Strachotín  neděle mezi 25. 6. a 1. 6.

© 2000-2024, Biskupství brněnské