Biskupství brněnské

Detail farnosti

Strachotín

Římskokatolická farnost Strachotín
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Šakvická 106, 693 01 Strachotín

Tel.: 608 888 635

e-mail: strachotin@dieceze.cz

IČO: 65806239

Kostely a kaple
kostel farní sv. Oldřicha (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Strachotín
Významné dny farnosti:
26. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské