Biskupství brněnské

Detail farnosti

Tišnov

Římskokatolická farnost Tišnov
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
Kostelní 16, 666 01 Tišnov

Tel.: 549 418 230

e-mail: tisnov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnosttisnov.wz.cz

IČO: 68081499

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Václava (Březina u Tišnova)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Heroltice u Tišnova)
kaple sv. Anny (Hradčany u Tišnova)
kaple bl. Bedřicha (Lomnička u Tišnova)
kaple sv. Václava (Tišnov)
kaple sv. Josefa (Vohančice)
kaple sv. Václava (Železné)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březina
Heroltice
Hradčany
Lomnička
Tišnov
Vohančice
Závist
Železné
Významné dny farnosti:
9. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
22. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské