Biskupství brněnské

Detail farnosti

Třebíč-město

Římskokatolická farnost Třebíč-město
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Martinské nám. 20, 674 01 Třebíč, Vnitřní Město

Tel.: 560 000 522

e-mail: trebic-mesto@dieceze.cz

WWW: http://www.trebicmartin.cz/

IČO: 64270050

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální Nejsvětější Trojice (Třebíč) (GPS)
kaple Panny Marie Lurdské (Řípov)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Třebíč)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borovina
Horka
Řípov
Stařečka
Třebíč
Významné dny farnosti:
18. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. května  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské