Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Tuřany

Římskokatolická farnost u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Hanácká 11, 620 00 Brno, Tuřany

Tel.: 605 979 036

e-mail: brno-turany@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostturany.cz

IČO: 64329127

Kostely a kaple
kostel farní Zvěstování Panny Marie (GPS)
kaple Panny Marie (Brněnské Ivanovice)
kaple sv. Benedikta a Scholastiky (Dvorska)
kaple sv. Benedikta a Scholastiky (Chrlice)
kaple Zmrtvýchvstání Páně (Tuřany)
kaple padlých (Tuřany)
kaple Zjevení Panny Marie v trní (Tuřany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Chrlice
Brno-Tuřany
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Tuřany  
25. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské