Biskupství brněnské

Detail farnosti

Tvarožná

Římskokatolická farnost Tvarožná
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 05 Tvarožná 39

Tel.: 544 250 363

e-mail: tvarozna@dieceze.cz

WWW: http://farnosttvarozna.cz

IČO: 65265106

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple sv. Gottharda (Horákov)
kaple sv. Gottharda (Horákov)
kaple sv. Kateřiny (Mokrá u Brna)
kaple Proměnění Páně (Mokrá u Brna)
kaple Panny Marie (Tvarožná)
kaple sv. Anny (Velatice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horákov
Mokrá-Horákov
Tvarožná
Velatice
Významné dny farnosti:
5. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské