Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dyjákovice

Římskokatolická farnost Dyjákovice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 26 Dyjákovice 195

Tel.: 731 402 650

e-mail: dyjakovice@dieceze.cz

IČO: 49440551

Kostely a kaple
kostel farní sv. Michaela archanděla (GPS)
kaple Panny Marie Lurdské (Dyjákovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dyjákovice
Velký Karlov
Významné dny farnosti:
12. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské