Biskupství brněnské

Detail farnosti

Třešť

Římskokatolická farnost Třešť
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Fritzova 1, 589 01 Třešť

Tel.: 732 593 060

e-mail: trest@dieceze.cz

WWW: http://www.tre-fa.cz

IČO: 63442957

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Kateřiny Sienské (Třešť) (GPS)
kaple sv. Martina (Jezdovice)
kaple sv. Martina (Třešť)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Buková
Čenkov
Hodice
Jezdovice
Třešť
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Třešť  
8. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské