Biskupství brněnské

Detail farnosti

Třešť

Římskokatolická farnost Třešť
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Fritzova 1, 589 01 Třešť

Tel.: 567 224 397

e-mail: trest@dieceze.cz

WWW: http://www.tre-fa.cz

IČO: 63442957

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Kateřiny Sienské (Třešť) (GPS)
kaple sv. Martina (Hodice)
kaple sv. Martina (Jezdovice)
kaple sv. Martina (Třešť)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Buková
Čenkov
Hodice
Jezdovice
Třešť
Významné dny farnosti:
8. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské