Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dyjákovičky

Římskokatolická farnost Dyjákovičky
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Dyjákovičky 36

Tel.: 515 230 117

e-mail: dyjakovicky@dieceze.cz

IČO: 49439791

Kostely a kaple
kostel farní sv. Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dyjákovičky
Hnízdo
Ječmeniště
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dyjákovičky  
25. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské