Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dyjákovičky

Římskokatolická farnost Dyjákovičky
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
669 02 Dyjákovičky 36

Tel.: 515 230 117

e-mail: dyjakovicky@dieceze.cz

IČO: 49439791

Kostely a kaple
kostel farní sv. Víta (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dyjákovičky
Hnízdo
Ječmeniště
Významné dny farnosti:
18. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské