Biskupství brněnské

Detail farnosti

Nové Syrovice

Římskokatolická farnost Nové Syrovice
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 41 Nové Syrovice 6

Tel.: 568 421 349

e-mail: novesyrovice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostmbudejovice.cz

IČO: 64268781

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cyrila a Metoděje (GPS)
kaple (Krnčice)
kaple (Láz u Nových Syrovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Láz
Nimpšov
Nové Syrovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Nové Syrovice  
14. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské